• O nadaci

  Heřmanského nadace hematologické onkologie byla založena v roce 1995 při I. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V listopadu 2021 bylo zvoleno nové složení orgánů nadace a změny byly v nadačním rejstříku zapsány 13. ledna 2022. Nově zvolené orgány nadace si kladou za cíl pokračovat v základním směřování nadace a prohloubit a zefektivnit svou podporu projektů.

   

  Heřmanského nadace podporuje:

  • výzkum nádorových onemocnění krvetvorby (jejich vzniku, průběhu, diagnostiky a léčby)
  • zavádění nových léčebných metod
  • zlepšování péče o pacienty
  • vzdělávání lékařů, ošetřovatelského personálu a dalších pracovníků ve výzkumu
  • vědeckou výměnu se zahraničními pracovišti

  Nadace nese jméno profesora Františka Heřmanského, světově uznávaného hematologa.

 • broken image

  U počátků moderního poznání nádorových onemocnění vycházejících z krvetvorby, jejich diagnostiky, klasifikace a prvních účinných léčebných strategií stál ve druhé polovině 20. století světově známý hematolog, nositel řady mezinárodních ocenění, profesor MUDr. František Heřmanský DrSc (1916-1980). V letech 1968–1980 zastával funkci přednosty I. interní kliniky Všeobecné nemocnice a Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Kromě vědecké práce kladl důraz na vysoce kvalitní péči o pacienty. V jeho osobě se tradiční obor hematologie dostal do povědomí širší lékařské obce i veřejnosti. Výsledky, kterých klinika pod jeho vedením v hematologii dosáhla, měly velký mezinárodní ohlas. V roce 1959 popsal první dva případy vzácného krevního onemocnění u albínů. Toto onemocnění se nazývá Heřmanského-Pudlákův syndrom a jeho popis lze najít ve všech učebnicích vnitřního lékařství.

 • Podpořili jsme

  Heřmanského nadace si váží rozhodnutí všech dárců podpořit prostřednictvím nadace:

  • výzkum v oblasti hematologie a krevních nádorů
  •  zavádění nových léčebných metod
  • mezinárodní spolupráci
  • vzdělávání lékařů a ošetřovatelského personálu
  • zlepšení péče o pacienty a také jejich vlastní aktivity

  Nadace poskytla za posledních patnáct let příspěvky v celkové výši 13 072 127 Kč, které směřovaly do následujících oblastí.

   

  Příspěvky ve výši 8 295 700 Kč byly určeny na podporu vědy a výzkumu:

  • zaměřeného na studium protinádorové imunity
  • jako startovací podpora projektu genové terapie (geneticky modifikované T lymfocyty)
  • na studium faktorů ovlivňujících rozdílné klinické chování krevních nádorů
  • na studium faktorů odpovědných za rozdílnou efektivitu protinádorové terapie

  Příspěvky ve výši 1 595 341 byly určeny na nákup přístrojů a zlepšení péče o pacienty

   

  Příspěvky ve výši 2 671 086 Kč byly určeny na podporu mezinárodní spolupráce a vzdělávání:

  • dalšího vzdělávání lékařů a sester
  • krátkodobých pobytů mladých lékařů a vědců na špičkových zahraničních pracovištích
  • návštěv zahraničních expertů na českých pracovištích a pracovních setkáních
  • výročních Heřmanského přednášek

   

  Příspěvky ve výši 510 000 byly určeny na podporu pacientských organizací

 • Nadační aktivity

  Mezi pravidelné nadační aktivity patří podpora přednesení výroční Heřmanského přednášky a každoroční organizování benefičního divadelního představení

   

  Heřmanského přednáška

  Každoročně je správní radou na návrh odborné komise udělena jednomu z významných českých či světových odborníků v hematologii prestižní cena přednesení slavnostní Heřmanského přednášky. Od založení tradice slavnostních přednášek v roce 1998 se stala laureáty řada mimořádných osobností.

   

  Seznam laureátů slavnostního Heřmanského přednášky od roku 1998

   

  2022 Hájek Roman (Česká republika, Ostrava): Multiple Myeloma: A quick reflection on the fast progress
  2021 Starý Jan (Česká republika, Praha): Pokrok v léčbě leukémie u dětí v novém tisíciletí
  2020 Lenz Georg (Německo, Münster): Novel insights into the molecular pathogenesis of aggressive lymphoma subtypes and their clinical implications
  2019 Hořejší Václav (Česká republika, Praha): Imunitní systém a nádory
  2018 Nekonal se
  2017 Dreyling Martin (Německo, Mnichov): Genomic characterization as the tool guiding lymphoma treatment
  2016 Younes Anas (USA, New York): Immune Checkpoint inhibitors
  2015 Kralovics Robert (Rakousko, Vídeň): Genetika Ph- myeloproliferací
  2014 Kvasnička Jan (Česká republika, Praha): Význam genetických vyšetření trombofilních stavů v naší populaci
  2013 Ghobrial Irene M. (USA, Boston): The Emerging Role of Novel Therapies in Multiple Myeloma and in Waldenstroms Macroglobulinemia
  2012 Stein Hans H. (Německo, Berlín): Hodgkin´s Lymphoma: Is pathology still relevant today?
  2011 Kolb Hans Jochem (Německo, Mnichov): Mechanisms of graft-versus-leukemia in allogeneic hematopoietic stem cel transplantation
  2010 Alesci Rosa Sonja (Německo, Frankfurt nad Mohanem): Modern Management of von Willebrand Disease
  2009 Čermák Jaroslav (Česká republika, Praha): Novinky v patofyziologii a léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie
  2008 Hallek Michael (Německo, Kolín nad Rýnem): Chronic lymphocytic leukemia in elderly
  2007 Hagenbeek Anton (Nizozemí, Amsterdam): Towards curative treatment strategies in follicular non-Hodgkin's lymphoma
  2006 Lammle Bernhard (Švýcarsko, Bern): Thrombotic thrombocytopenic purpura: Current pathophysiology and treatment.
  2005 Ščudla Vlastimil (Česká republika, Olomouc): Monoklonální gamapatie nejisté etiologie - současný stav poznání
  2004 Klener Pavel (Česká republika, Praha): Současné možnosti diagnostiky a léčby CLL
  2003 Prchal Josef (USA, Houston): Molecular basis and diagnostic controversies of myeloproliferative disorders (polycythemia vera, essential thrombocythemia, and idiopathic myelofibrosis)
  2002 Quesenberry Peter (USA, Rhode Island): Hematopoiesis - new insights
  2001 Ludwig Heinz (Rakousko, Vídeň): Multiple Myeloma
  2000 Schmitz Norbert (Německo, Hamburg): Hodgkin´s Lymphoma and stem cell transplantation
  1999 Sweetenham John (Velká Británie, Southampton): Monoclonal antibody in Lymphoma Management
  1998 Binet Jacques Louis (Francie, Paříž): Chronic Lymphocytic Leukemia

   

   

  Benefiční divadelní představení

   

  Od roku 2001 pořádá nadace každoročně (s výjimkou let epidemie v letech 2020 a 2021) benefiční představení v Divadle na Vinohradech.

   

  2019Penelope SkinnerAhoj,Krásko!
  2018Colin HigginsHarold a Maud
  2017James GoldmanLev v zimě
  2016Pavel KohoutHašler...
  2015Peter ShafferAmadeus
  2014Artur WingPinerSoudce v nesnázích!
  2013Neil SimonVstupte!
  2012Noel CowardTo byla moje písnička!
  2011E.RostandCyrano
  2010Tom StoppardNa flámu
  2009   Leo BirinskiMumraj
  2008 Karel ČapekVěc Makropulos
  2007 Joe Di PietroFamílie
  2007 Eduardo RovnejVrátila se jednouvnoci
  2005 Torsten Buchsteiner Tangosólo
  2004 Ken LudwigLo stupendo
  2003 Jiří ŠotolaCesta KarlaIV. Do Francie a zpět
  2002 Edward AlbeeKdo se bojí Virginie Wolfové
  2001 Oscar WildeJak je důležité míti Filipa

  V roce 2020 se benefiční představení Balada pro banditu neuskutečnilo z důvodu protikoronavirových opatřením.

 • Fotogalerie

 • Darovací smlouva

   

  Vzor darovací smlouvy ve formátu PDF ke stažení:
  Darovaci smlouva.pdf